Yalın Üretim ya da İktisatlı olmak üzerine…

Bereket, ona sahip olanın mirasıdır. İşten artmaz, dişten artar... İş dünyasında yapılan işlerin/sonuçların özeti fiyat, maliyet ve kar ögelerinin kullanıldığı formüllerle ifade edilir. Geleneksel yöntem ve yaklaşım MALİYET + KAR = FİYAT denklemiyle ifade ediliyordu. Bu geleneksel yaklaşımda, özetle,…