Ticarette dürüstlük ve esnaf ahlakı üzerine

Bu topraklarda gündelik hayatın direk içinde olan tüccarlık, esnaflık alanında dünya tarihinin bilinen en adaletli sistemi vardı; Ahilik… Sivil toplum örgütü lafı şurada (lafın gelişi) 3-5 senedir konuşulurken 13.yüzyılda Anadolu da ‘ahilik’ bir sivil toplum hareketi olarak zamanının çok ilerisinde…