Türkiye'de Çelik sektörü küçülme eğiliminde

Son yıllarda ekonominin iki misli civarında büyümeyi başaran çelik sektörü, 2013 yılında, sözkonusu trendin aksine ekonomi büyürken küçülme eğilimi göstermektedir. Çelik sektöründeki küçülme eğiliminde, konjonktürel etkenlerin yanında, sektörün rekabet gücünü zayıflatan uygulamaların da etkisi bulunmaktadır.

Türkiye'de Çelik sektörü küçülme eğiliminde