Poltava Bölgesi'nde Ekonominin Beşte Birini Sağlayan Grup Bu Yıl da Büyüyor

Ukrayna ekonomisinin temelini oluşturan bu Grup, 2022'de, GMK Center'ın hesaplamalarına göre 0.5 milyar dolarlık GSYİH (gayri safi yurtiçi hasıla) oluşturdu. Grup, Ferrexpo'nun 2007-2022 döneminde Ukrayna'nın sosyo-ekonomik gelişimine yaptığı katkıyı sunan “Ukrayna'ya Taahhüt” adlı çalışmada gösterilen bu rakamlarla Poltava bölgesinin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Poltava Bölgesi'nde Ekonominin Beşte Birini Sağlayan Grup Bu Yıl da Büyüyor