Demir çelik sektörü ve küreselleşme

Küreselleşme; ekonomi ve finans dünyasında etkisini en fazla hissettiren kavramların başında geliyor. Neo-liberal politikalar, serbest piyasa ekonomileri, iktisadi birlikler ve çok uluslu şirketlerin hareketleri, uluslararası otoriteler ve organizasyonlarla uyumlu olması nedeniyle, küreselleşme ekonomi ve finans dünyasında baskısını hissettirmektedir. 

Demir çelik sektörü ve küreselleşme